रायगडाची नांवे
राजाभिषेक
रायगड शकावली
अक्षांस रेखांश, समुद्रसपाटीपासून उंची
रायगडावरील खळगे व त्यांचा पहारा
रायगडाच्या घेऱ्यातील मेटे
रायगडाच्या घेऱ्यातील गावे
रायगडावरील तोफांची नावे
रायगडाचे अठरा कारखाने
रायगडाचे बारा महाल
राजाभिषेकासमयीचे अष्टप्रधान मंडळ
रायगडाच्या कुल साहित्याच्या वैभवाची बितपसील यादी
महाराजांशी व रायगडाशी परिचित परकीय प्रवासी


१)  रायरी
२)  रायगिरी 
३)  जंबुद्विप
४)  राजगिरी
५)  तणस   
६)  राशिवटा
७)  नंदादिप
८)  बंदेनूर   
९)  भिवेगड
१०) रेड्डी
११) राहिर
१२) शिवलंका
१३) रायगड
१४) इस्लामगड
१५) इंग्रजांनी कौतुकाने दिलेले नाव पूर्वेकडील जिब्राल्टर

 

Site Designed and Maintain by Net Solutions