संपर्क-
श्रीशिवराज्याभिषेकदिनोत्सव सेवा समिती, दुर्गराज रायगड,
द्वारा : मायक्रो मॅटिक्स कॅम्प्युटर्स, १६, गुरुकृपा प्रसाद इस्टेट, टागोर नगर,
आम्रपाली बी.एम.सी. बिल्डिंग जवळ, स्टेशन रोड, विक्रोळी (पूर्व), मुंबई – ४०० ०८३.

अधिक माहितीसठी संपर्क
रंजन गावडे (९८७०५९९९४०)
सनी ताठेले (९००४००४४४४)
समीर वारेकर (०२२-२५७४१७४०)

Site Designed and Maintain by Net Solutions